CZK / EUR
Pokud potřebujete poradit, nebo vyjednat množstevní slevu kontaktujte nás na info@vitappeal.cz...

Klíčový význam svalů pro zdraví a anti-aging

24. 4. 2019 7:24:00

"Chcete-li vědět, jak ochablý je váš mozek, sáhněte si na svaly svých nohou".
Erich Segal, americký spisovatel 1937-2010


Většina lidí vnímá svaly především jako znak krásy. Ve starém Řecku bylo obdivováno estetické tělo a svalová síla jako projev statečnosti a tělesné zdatnosti. Zdravá mysl ve zdravém těle se stala filozofickým ideálem.
Faktem je, že sval je orgán, který plní životně důležité funkce, a jedním ze symptomů stárnutí je ubývání svalstva od 35. roku života. Tento proces se urychlí po čtyřicítce, kdy člověk průměrně ztratí 8–15 % svalové hmoty každých 10 let. To znamená, že 60letý člověk má průměrně o 30 % svaloviny méně, než měl ve 30 letech.

Proto se svalová fitness v posledních letech dostávají do středu zájmu medicínské komunity a poznatky některých studií jsou velmi přesvědčivé. Nedávný výzkum ukázal, že budování svalové tkáně má zdravotní přínosy daleko za hranicemi estetiky a sportovního výkonu. Dostatečné množství svalů je ve skutečnosti rozhodující pro udržení zdraví a funkčnosti těla v každém věku, o to více pak ve věku pozdějším a pozdním. V této souvislosti je důležité zdůraznit, že nemáme na mysli snahu kulturistů o maximální nárůst svalové hmoty, ale svaly a svalovou sílu, které jsou vitální pro naše zdraví.

Svaly nejsou jen pro show a okrasu

Svaly hrají nezastupitelnou roli pro celý organismus a vedle zabezpečení pohybové činnosti obstarávají mnoho důležitých úkolů. Proto jsou také často nazývány malou lékárnou těla.

Co dělají svaly?
• Podporují imunitní systém a metabolické pochody
• Slouží jako rezervoár proteinů/aminokyselin a glukózy
• Pomáhají předejít inzulinové rezistenci
• Udržují stabilní váhu
• Pomáhají udržet normální stav kostí
• Předcházejí urychlenému stárnutí

Svalstvo je významný regulátor imunity

Imunitní systém trvale obnovuje své specifické buňky a z hlediska rychlosti jejich tvorby – protilátek a enzymů – patří k nejaktivnějším systémům. Vzhledem k této skutečnosti je imunitní systém výrazně závislý na přísunu esenciálních aminokyselin, bez nichž nemůže zabezpečit normální imunitní funkce.
Při imunitní zátěži (například chřipka) se obměna imunitních buněk podstatně zrychlí a s tím i požadavek na neobyčejně vysoký přísun esenciálních aminokyselin. Tělesné zásoby proteinů a jejich denní přísun musí být proto v rovnováze s aminokyselinami, které jsou spotřebovány na tvorbu nových imunitních buněk.
Takové množství především esenciálních aminokyselin je ale příliš mnoho pro člověka, aby je mohl získat ze samotné stravy. Je proto odkázán na zásobu volných aminokyselin v kosterních svalech a zásoby proteinů ve svalové hmotě.

Z toho můžeme usoudit, že čím větší je naše svalová zásoba, tím vyšší je náš rezervoár aminokyselin a tělních proteinů pro nepředvídané situace, jako může být i „obyčejná“ chřipka.

Pro ilustraci: Již jeden týden klidu na lůžku vede ke ztrátě svalové hmoty o zhruba 1,4 kg a značnému snížení inzulinové senzitivity u zdravých jedinců. K tomuto výsledku došli vědci Maastricht University.

Svaly vás chrání před inzulinovou rezistencí

Svaly mají prioritní úlohu při ukládání glukózy v těle. Vedle jater jsou největším rezervoárem glykogenu. Udržení stabilní hladiny glukózy v krvi je tak podmíněno schopností naší svalové tkáně odstranit ji po jídle z krve.

Z toho vyplývá, že při nízkém množství svalové tkáně glukóza zůstává nadále v krvi, což z dlouhodobého hlediska vede k inzulinové rezistenci. Inzulin je důležitý anabolický hormon, který je nezbytný pro tvorbu svalů a ukládání glukózy v těle.

Inzulin je ale mimo jiné také důležitým cévním hormonem. Stimuluje produkci oxidu dusného, jehož úlohou je regulace průtoku krve do všech částí těla.
U lidí s rezistencí na inzulin je však produkce oxidu dusnatého snížena. To omezuje cévy při uvolňování a rozšiřování, což ohrožuje kardiovaskulární zdraví.


Dlouhodobé udržení normální váhy

Dlouhodobé udržení normální váhy závisí od výše svalové hmoty a zdravého metabolismu těla. Jak víme, kompozice těla se začíná měnit po 40. roce věku, kdy dochází k progresivnímu odbourávání svalové tkáně. S tím souvisí zpomalení bazálního metabolismu a nižší energetická potřeba. To vede k tvorbě tukové tkáně a přibývání na váze, přestože náš kalorický příjem zůstal nezměněný.

Proto je třeba se již v mladém věku fokusovat na zvýšení tvorby svalů a uvědomit si, že pro efektivní nárůst je nezbytná nejen fyzická aktivita, ale i přísun 8 esenciálních aminokyselin. Ty by měly být ve složení, jež má maximální anabolický, tj. růstový vliv na tvorbu svalů, ale minimální na vznik glukózy.

Vitappeal Amino® má 99% anabolický účinek a 0 kalorií. Ovlivňuje tvorbu všech typů svalových i kolagenových vláken a v kombinaci s vhodným jídelníčkem dokáže dlouhodobě udržet svalovou i tukovou tkáň v rovnováze.

Role svalů pro udržení normálního stavu kostí

Mechanická síla působící na kosti je nezbytná pro zvýšení a udržení jejich pevnosti a hmotnosti. Zatímco tělesná hmotnost a cvičení vynakládají přímou mechanickou sílu na kosti, největší zátěž pochází ze svalových kontrakcí. Studie zároveň prokázaly, že svalová hmota i síla pozitivně korelují s obsahem minerálů v kostech a minerální hustotou kostí.

S tím souvisí i preventivní úloha svalů při předcházení pádů. Optimální svalová tkáň pomáhá tlumit neplánovaný pádu, protožezamezí kontakt s podložkou těmi částmi těla, kde se ihned pod pokožkou nachází kost. Díky většímu obvodu svalstva je těžší zasáhnout citlivější části těla, jako jsou kosti, a předejít zranění při pádu.
Svaly mimo jiné udržují správnou tělesnou rovnováhu a tím pomáhají snížit riziko pádu jako takové.

Svaly a dlouhověkost – existuje vztah?

Při zohlednění všech příznivých zdravotních účinků zvýšené svalové hmoty i síly můžeme snadno odhadnout, že svalová tkáň také příznivě ovlivňuje dlouhověkost.

To potvrzuje i významná studie provedená v roce 2017 na Universitě Innsbruck. Uvádí, že nízká svalová síla a nedostatečný příjem proteinů jsou hlavními faktory úmrtí nezávisle na příčině onemocnění, a to dokonce po zohlednění kardiorespirační zdatnosti a všech ostatních kofaktorů, jako jsou věk, tělesný tuk a kouření.

V této souvislosti hraje významnou roli voda, jež je hlavní složkou lidského těla a představuje přibližně 75 % svalové hmoty. Oproti tomu obsah vody v tukové tkáni je pouhých 10 %. Svalová hmota klesá s věkem a tím souběžně dochází k postupnému poklesu tělesné vody. Nižší hydratace svalů ovlivňuje jejich funkci, a to především svalovou sílu. Z tohoto hlediska je spíše rozhodující kvalita svalů než jejich množství, protože právě ta má zásadní vliv na hydrataci buněk. Nízká hydratace negativně ovlivňuje metabolismus a strukturu tělesných proteinů i enzymatickou aktivitu. S tím souvisí i nedostatečný transport živin, elektrolytů, hormonů, odpadních látek.

Proto je obsah vody ve svalové tkáni považován za indikátor kvality svalů, hydratace buněk a s tím související životní funkce.

Vědci dochází k závěru, že se riziku úbytku svalové síly dá úspěšně předejít. Doporučují nečekat až do vysokého věku, kdy je výstavba svalů a redukce hmotnosti daleko obtížnější. Radí přirozenému úbytku svalové tkáně a síly již ve středním věku zabránit, a to navýšenou konzumací kvalitních proteinových doplňků, sníženou konzumací sacharidů a kombinovaným programem odporových a vytrvalostních cvičení.

Z tohoto důvodu by se optimální tělesné složení těla mělo stát naším životním stylem, ve kterém fitness a výživové techniky vedou k dlouhodobému dosahování tohoto cíle.

Ačkoli to může znít jako nadsázka, skutečností je, že tělesné složení je jedním z nejdůležitějších ukazatelů úrovně našeho zdraví, tělesné zdatnosti i dlouhověkosti

Informace ke studii: http://www.aginganddisease.org/EN/10.14336/AD.2017.0202
Zpět...
VitAppeal s.r.o.
Čistovická 1729/60, Praha - Řepy, 163 00 Praha 6
IČ: 07392672, 300272 vedená u Městského soudu v Praze
+420 221 892 779
+420 601 165 675
info@vitappeal.cz
Všechna práva vyhrazena ©2019 VITAPPEAL s.r.o.